Strona główna Kontakt Linki
SIECI LAN
Sieci LAN
DIODA
Dioda


Sieci WAN

Sieć WAN Sieci WAN - rozległe (ang. Wide Area Network) to sieci komunikacji danych, które rozciągają się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region, kraj lub świat. Sieci WAN często korzystają z infrastruktury transmisyjnej udostępnianej przez dostawców, takich jak firmy telekomunikacyjne.

Główne cechy sieci WAN:

  • łączą ze sobą urządzenia rozmieszczone na dużych obszarach geograficznych,
  • w celu ustanowienia łącza lub połączenia między dwoma miejscami korzystają z usług operatorów telekomunikacyjnych, np. TP S.A, NASK, Energis,
  • wykorzystują różne odmiany transmisji szeregowej.

Firmy wykorzystują sieci rozległe WAN do łączenia ze sobą oddziałów, aby informacje mogły być wymieniane pomiędzy odległymi od siebie biurami. Sieć WAN działa w warstwie fizycznej oraz warstwie łącza danych modelu OSI. W protokołach warstwy fizycznej opisano elektryczne, mechaniczne, operacyjne oraz funkcjonalne aspekty nawiązywania połączeń z usługami świadczonymi przez operatora komunikacyjnego. W protokołach warstwy łącza danych jest zdefiniowany sposób enkapsulacji danych w celu przesłania do miejsc zdalnych oraz mechanizmy transferu tworzonych w ten sposób ramek.

Sieci WAN umożliwiają wymianę ramek i pakietów danych pomiędzy routerami i przełącznikami oraz obsługiwanymi sieciami LAN. Ogólnie rzecz biorąc, sieci WAN służą do przesyłania głosu, danych i zawartości wideo. Najczęściej używanymi usługami sieci WAN są usługi telefonii i przesyłania danych.

Standardy sieci WAN

Protokoły łącza danych WAN opisują sposób, w jaki ramki są przenoszone pomiędzy systemami poprzez pojedyncze łącze danych. Są to między innymi protokoły zaprojektowane do pracy za pośrednictwem dedykowanych, przełączanych usług punkt-punkt, wielopunktowych i wielodostępnych, takich jak Frame Relay.

Standardy sieci WAN są definiowane i zarządzane przez szereg uznanych organizacji, w tym:

  • ITU-T (ang. International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector)- Sektor Standaryzacji Telekomunikacyjnej Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej, dawniej CCITT (ang. Committee for International Telegraph and Telephone),
  • ISO (ang. International Organization for Standardization- Międzynarodowa Organizacja ds. Standaryzacji,
  • IETF (ang. Internet Engineering Task Force)- Grupa Robocza ds. Technicznych Internetu,
  • EIA (ang. Electronic Industries Association)- Stowarzyszenie Przemysłu Elektronicznego.W górę
GOOGLE
AKTUALIZACJA

Ostatnia aktualizacja:
2016-11-24

Free Web Hosting

copyright © J.W Home | Urządzenia | Komutacja | Technologie | Topologie | WiMAX | Transport | Kontakt | Polityka Cookies